top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot:

Jonna Anelma  

Tenontie 1625, 99980 Utsjoki

jonna.anelma@gmail.com

y-tunnus: 3116010-3

Mitä tietoja minusta kerätään ja miksi?

Asiakkaalta itseltään nettipuodin, laskutuksen, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla tavalla saadut tiedot; Etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen

  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

  • Tilastollisiin tarkoituksiin

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoleiselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tilausten toimittamiseksi, maksamattomien laskujen perimiseksi, sekä viranomaisille näiden niin edellyttäessä ja lain salliessa.  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan. Tilaus- laskutus- ja maksutietoja säilytetään kuitenkin muun kirjanpitoaineiston tapaan. Tarpeettomiksi käyneet tiedot hävitetään turvallisesti. 

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkistaa mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee lähettää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai esittää henkilökohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle, joka myös vastaa mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

bottom of page